ב"ה

לתבוע מבורא העולם להביא את המשיח

ט"ו תמוז תשמ"ב - 6 ביולי 1982

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לתבוע מבורא העולם להביא את המשיח: ט"ו תמוז תשמ"ב - 6 ביולי 1982

סדר הסליחות לשבעה עשר בתמוז נפתח במילים: אל תתני דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ." זהו הדבר הראשון המוטל על היהודי - לתבוע מבורא העולם להביא את המשיח

הוסיפו תגובה