ב"ה

לפעול בדרך הטבע

י"ג אדר תש"נ - 20 במרץ 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לפעול בדרך הטבע: י"ג אדר תש"נ - 20 במרץ 1990

אני מעניק את ברכתי כי המוצר יאושר על ידי חברי העיריה. אם תערוך לאחד מהם היכרות עם המוצר קודם לכן, יהיו סיכויים טובים יותר לאישור...

הוסיפו תגובה