ב"ה

אחריותם של ההורים

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אחריותם של ההורים

גם הורה לילד לא יכול לטעון כי הוא ה'בעלים' של הילד. הילד ניתן לו מאת בורא העולם, ולפיכך עליו להתייחס לכך בהתאם - להתמסר לחינוכו ולגדלו לתורה, חופה ומעשים טובים

הוסיפו תגובה