את הסרט המלא ניתן להשיג במייל brodmarker@gmail.com או בפלאפון 054-5501890