ב"ה

האינטרסנט יכול להיות מאוד טוב

פרק ב, חלק א

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

האינטרסנט יכול להיות מאוד טוב: פרק ב, חלק א

בפרק הקודם אדמו"ר הזקן דיבר על הנטיה הטבעית, האגו הטבעי עמו כל אחד נולד. מצד שני, אפשר לרתום אותו לשירות הבורא

הוסיפו תגובה