ב"ה

התרנגולת והביצים

ט"ו בשבט תשמ"ה - 6 בפברואר 1985

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

התרנגולת והביצים: ט"ו בשבט תשמ"ה - 6 בפברואר 1985

הרמב"ם מביא הלכה העוסקת בבעל תרנוגלת ובעל ביצים שהחליטו להשתתף ביניהם: התרנוגלת תדגור על הביצים וכך יוולדו אפרוחים. ההלכה קובעת כי על בעל הביצים לשלם לבעל התרנוגלת - בנוסף על הריווח העתידי. מה כל זה אומר לנו?

הוסיפו תגובה