ב"ה

היום שאחרי חג החנוכה

זמנים שונים

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

היום שאחרי חג החנוכה: זמנים שונים

ביום התשיעי לא מדליקים נר נוסף בחנוכיה, אך תמיד יש להוסיף במצוות.

הוסיפו תגובה