ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 378

י"ט כסלו תשל"ג - 25 בנובמבר 1972
רבי שניאור זלמן מליאדי תיקן כי בכל שנה יחלקו את הש"ס בבתי כנסיות כך שלימוד התלמוד הבבלי יושלם על ידי קבוצת אנשים.
לצפיה
יו"ד שבט תש"מ - 28 בינואר 1980
חתן וכלה עורכים 'שבע ברכות' בהתוועדות של הרבי.
לצפיה
י"ב כסלו תש"נ - 10 בדצמבר 1989
הרבי מאחל מזל טוב לחתן וכלה ולנער בר מצווה.
לצפיה
הרב מרדכי גולדשמיד מספר זכרונות מאביו שגדל בשכנות לרבי בצעירותו.
לצפיה