ב"ה

מלאו את הארץ וכבשוה

ו' תשרי תשמ"ב - 4 באוקטובר 1981

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מלאו את הארץ וכבשוה: ו' תשרי תשמ"ב - 4 באוקטובר 1981

אדם הראשון נברא בגן עדן, ועם זאת נאמר לו כי עליו "לעבוד ולשמור" את המקום בו הוא נברא. גם אם האדם הצליח להפוך את העולם שסביבו לגן עדן, תמיד יש מקום לשיפור.

הוסיפו תגובה