ב"ה

אחריותו של המשפיע

כ"ף כסליו תשל"ז - 12 בדצמבר 1976

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אחריותו של המשפיע: כ"ף כסליו תשל"ז - 12 בדצמבר 1976

ישנו מנהג עתיק יומין לפיו בכל קהילה חסידית יש 'משפיע' - אדם שהוא מחנך ומנטור לקהילה כולה.

הוסיפו תגובה