ב"ה

סופת מדבר של גיוס כספים...

כ"ז סיון תנש"א - 9 ביוני 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

סופת מדבר של גיוס כספים...: כ"ז סיון תנש"א - 9 ביוני 1991

פרוייקט גיוס כספים שנעשה בענווה, לא יגשים את מטרתו...

הוסיפו תגובה