ב"ה

לעולם לא להיות מסופקים

י"א תמוז תנש"א - 23 ביוני 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לעולם לא להיות מסופקים: י"א תמוז תנש"א - 23 ביוני 1991

להביט אל העבר בשביעות רצון - מותר. אך אסור להסתפק בכך.

הוסיפו תגובה