ב"ה

חמישים שנה בארצות הברית

כ"ח סיון תנש"א - 10 ביוני 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

חמישים שנה בארצות הברית: כ"ח סיון תנש"א - 10 ביוני 1991

החסידים חוגגים יובל שנים מאז שהרבי והרבנית הגיעו לחופי ארצות הברית.

הוסיפו תגובה