ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 354

כ"ד טבת תשמ"א - 31 בדצמבר 1980
המצווה הראשונה בתורה היא: פרו ורבו ומילאו את הארץ! אם נשאל את הנשמה האם עלינו להתחשב בחישובים הכלכליים ולתכנן בדיוק כמה ילדים יהיו לנו, ברור שהנשמה תשיב בשלילה. שכן בסופו של דבר אלו הם רק חישובים ארציים; והברכה מגיעה רק מבורא העולם
לצפיה
ח"י אייר תשמ"ב - 11 במאי 1982
בכינוס ילדים, הרבי מבקש - בפעם הראשונה - לשיר את הניגון "שיבנה בית המקדש".
לצפיה
י"ד אייר תנש"א - 28 באפריל 1991
"כל ילד שנוסף לישראל הוא עזרה לעם ישראל כולו."
לצפיה
הרב זלמן גוראריה, חסיד ועשיר גדול, עשה פעם 'עיסקה' עם הרבי שהוא יוכל לבקש כל ברכה שיחפוץ...
לצפיה