ב"ה

הטנקטיסים

כ"א אלול תשמ"ג - 7 בספטמבר 1983

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הטנקטיסים: כ"א אלול תשמ"ג - 7 בספטמבר 1983

הרבי מעניק דולרים לצדקה לחלוקה לאלו שיוצאים להפיץ יהדות, ומחפש את 'ראש העיר' של כפר חב"ד, הרב שלמה מיידנצ'יק.

הוסיפו תגובה