ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 308

כ"ף מנחם אב תשמ"ב - 9 באוגוסט 1982
המדרש מספר כי חברי הסנהדרין היו נודדים מעיר לעיר כדי להפיץ יהדות. הם היו חוגרים את בגדיהם בשלשלאות של ברזל כדי שיעמדו בתלאות הדרך.
לצפיה
כ"א אייר תנש"א - 5 במאי 1991
הרב דוד הולנדר מדבר עם הרבי על ההתפתחויות בברית המועצות, זמן קצר לאחר נפילת מסך הברזל.
לצפיה
בשנת 1956, הרב דוד הולנדר היה הרב האמריקני הראשון שביקר בחבר המועצות. לפני ולאחרי הביקור - כמו בכל הביקורים שלאחר מכן - הוא דיווח לרבי על מסעו.
לצפיה