ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 296

יו"ד שבט תשמ"א - 15 בינואר 1981
על הדולר כתוב In G-d we trust כלומר "באלוקים אנו בוטחים". מהו ההבדל בין אמונה וביטחון?
לצפיה
י"ב תמוז תשל"ז - 28 ביוני 1977
תוך כדי שירת החסידים, הרבי מבקש משני אנשים ללחוץ ידיים לשלום.
לצפיה
י"ט כסלו תשמ"ח - 10 בדצמבר 1987
אדם יכול להאמין בבורא העולם - ולנהוג אחרת מאמונתו. ביטחון, לעומת זאת, משמעו להתמסר לבורא העולם.
לצפיה
1972
בשנת 1972, גב' חנה שרפשטיין כתבה תזה על חסידות חב"ד לצורך לימודי פסיכולוגיה באוניברסיטה. לאחר שקיבלה ציון מצויין, היא מסרה את עבודתה לרבי - וקיבלה שני עמודים גדושים בתיקונים והערות.
לצפיה