ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 285

כ"ף מנחם אב תשמ"א - 20 באוגוסט 1981
הרמב"ם מציין כי כמו דוד המלך, גם על היהודי לשמוח לפני בורא העולם. כשהשמחה חודרת בהורים ובילדיהם, היא משפיעה על העולם כולו.
לצפיה
פורים תשמ"ב - 9 במרץ 1982
הרבי מעודד את החסידים לשיר ניגון שמח.
לצפיה
ט' ניסן תנש"א - 24 במרץ 1991
רב רפורמי מבקר אצל הרבי שמעודד אותו "להתוודות" שהוא למעשה יהודי דתי...
לצפיה
מר הרברט ויינר מספר על מכתב מהרבי עם נ.ב. לא קצר.
לצפיה