ב"ה

אוצר בעריסה

ט"ו בשבט תשמ"א - 15 בינואר 1981

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אוצר בעריסה: ט"ו בשבט תשמ"א - 15 בינואר 1981

מיד כשנולד ילד או ילדה קטנים עלינו לדעת כי בורא העולם התגלה לכל נשמות ישראל ואמר להם "אנוכי ה' אלוקיך", גם לנשמת ילד או ילדה קטנים אלו הנמצאים בעריסה.

הוסיפו תגובה