ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 281

יו"ד שבט תשי"א - 17 בינואר 1951
חכמינו זכרונם לברכה מלמדים אותנו שעיקר השכינה שרתה בעולמנו הגשמי. בעקבות שבעה חטאים היא הסתלקה לרקיע השביעי, ולאחר-מכן נמשכה שוב למטה על-ידי שבעה צדיקים. חלקים ממאמר החסידות הראשון שאמר הרבי.
לצפיה
יו"ד שבט תש"מ - 28 בינואר 1980
הרבי ניגש כשליח ציבור ביום השנה לפטירת חמיו, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש זצ"ל.
לצפיה
זמנים שונים
"ארבעים שנה חלפו מאז שנפגשנו בפעם הראשונה..."
לצפיה
4:21
1972
כסטודנט באוניברסיטה בשנות השבעים, מר פרדי הגר היה בניו-יורק וקיבל קריאה לא צפויה להיכנס אל הרבי.
לצפיה