ב"ה

להביא עוד ילדים לעולם?

ו' תשרי תשמ"א - 16 בספטמבר 1980

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

להביא עוד ילדים לעולם?: ו' תשרי תשמ"א - 16 בספטמבר 1980

הציווי הראשון בתורה הוא "פרו ורבו." גם כאשר למשפחה יש בנים ובנות, השליכו את יהבכם על בורא העולם. כשם שהוא מספק את צרכיהם של כל הנבראים, הוא יספק גם את צרכיכם.

הוסיפו תגובה