ארץ ישראל ניתנה לאברהם ולילדיו

ביותר ממקום אחד בספר בראשית , ה' מבטיח את ארץ ישראל (הידועה אז בשם ארץ כנען ) לאברהם וילדיו. הבטחה זו חזרה לבנו יצחק , ונכדו יעקב , מולידו של העם היהודי . הבטחה זו היא נצחית ועומדת בתוקף עד עצם היום הזה. ארץ ישראל הייתה ועודנה הירושה הנצחית של עם ישראל.

2. ארץ הקודש

ארץ ישראל מכונה גם ארץ הקודש, או ארצנו הקדושה. הסיבה לכך היא שהמרחב הפיזי של ארץ ישראל הוא קדוש ממש. דבר זה מתבטא במצוות מיוחדות שנוהגות רק בארץ ישראל.

זוהי גם הסיבה שהרבה מן העולים לארץ נוהגים לנשק את האדמה של ארץ ישראל. כלשונו של הרמב"ם "גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל ומנשקים אבניה ומתגלגלין על עפרה"

3. ה"עולים" וה"יורדים"

זמן קצר לאחר שאברהם ושרה הגיעו לכנען, רעב אילץ אותם לעזוב את ארץ ישראל לכיוון מצרים. כשהתורה מתארת את המעבר הזה, היא משתמשת במילים "וירד מצרימה", כלומר העזיבה הזאת היא "ירידה" עבור אברהם. חז"ל מסבירים שהסיבה לביטוי הזה הוא כי ישראל גבוהה יותר (מטפורית) מכל הארצות האחרות, ולכן זה הופך את ההגעה לארץ ישראל ל"עלייה", ולעזיבה אותה ל"ירידה". גם החוזרים לארץ בזמן עזרא ונחמיה (תחילת תקופת הבית השני) מכונים בתנך בשם "עולי בבל". דבר זה נשאר חקוק בשפה שלנו, שלכן אנו מכנים את המגיעים לגור בארץ בשם "עולים" ואת העוזבים אותה "יורדים".

4. 4 הערים הקדושות

כל ארץ ישראל קדושה כפי שהזכרנו, אולם רק לארבע ערים בארץ - ירושלים, חברון, צפת וטבריה - נוסף לשמם התואר "הקדושה". "ירושלים הקדושה" וכן הלאה. כל אחת מהן התקדשה מסיבה אחרת.

המונח "ארבע הערים הקדושות" הוטבע במאה ה-16, כאשר ערים אלה התאגדו למטרות צדקה בהנהגתם של הרב משה אלשיך (ה"אלשיך") יחד עם הרב יוסף קארו (מרן ה"בית יוסף"), הרב יצחק לוריא (ה"אריז"ל")והרב דוד בן זמרה (ה"רדב"ז").

5. הרכישה הראשונה הייתה בחברון

לאחר פטירתה של שרה קנה אברהם מערת קבורה בעיר חברון תמורת 400 שקל כסף מעפרון החיתי. זו רכישת הנכסים היהודית המתועדת הראשונה במה שעתיד היה להפוך לאחר מכן לארץ ישראל.

6. הבירה: ירושלים

בספר דברים, מדבר משה על מקום מסוים בארץ ישראל שבו ה' בחר "לשום את שמו שם", כלומר להתגלות בו. בפרק האחרון בספר שמואל מתברר שהמקום הזה הוא הר הצמוד לעיר ירושלים. מאז נבנה בית המקדש על ההר ההוא, המכונה הר המוריה או הר הבית, הפכה ירושלים לבירת הנצח של העם היהודי.

6. יש בה 12 טריטוריות, אחת לכל שבט.

לאחר 210 שנות סבל במצרים ואחריהם 40 שנה של נדודים במדבר, חזרנו, צאצאיו של אברהם, ליישב את הארץ שהובטחה לאבותינו. אדמת הארץ חולקה בהגרלה, וכל שבט מ-12 השבטים קיבל איזור אחר בארץ להתיישב בו. השבט היחיד שלא קיבל חלק היה שבט לוי. תפקידו של שבט לוי לא היה ליישב את הארץ אלא לעבוד את ה' במשכן ובמקדש, לצורך מחייתו נתמך שבט לוי על ידי ה"מעשרות" ו"מתנות הכהונה" שהעניקו להם בני השבטים האחרים. מגוריהם בפועל היו בערים שונות הפזורות ברחבי הארץ. אך לא כחלק מקבלת נחלה רשמית.

7. במשך שנים רבות חולקה הארץ לשניים. ישראל ויהודה.

שאול המלך, היה המלך הראשון ששלט בארץ ישראל, ואחריו באו דוד ושלמה. לאחר פטירתו של שלמה המלך, שלטו צאצאיו על שבטי יהודה ובנימין, במה שנודע כממלכת יהודה. 10 השבטים האחרים נשלטו על ידי מלכי ישראל בצפון. דבר זה נמשך עד שהממלכה הצפונית נפלה בידי העם האשורי בשנת 3205 (556 לפנה"ס) והשאירה בחזקת עם ישראל, רק את ממלכת יהודה. מאז, עם ישראל ששרד זכה לכינוי יהודי, על שם הממלכה, ללא קשר למוצא השבטי.

8. גבולותיה אינם זהים לישראל המודרנית

התורה מפרטת את גבולות ארץ ישראל, אשר הורחבו לאחר מכן על ידי שלמה המלך. חלק מהאזור הזה, במזרח ובצפון, נמצא בירדן, בסוריה ובלבנון של ימינו. לעומת זאת, גבולותיה הדרומיים של ישראל של ימינו הם הרחבה של גבולותיה ההיסטוריים של ארץ הקודש.

9. בכל העולם יהודים מתפללים לכיוונה

גם כשהיהודים הוגלו מארצם, ארץ ישראל נותרה דבר מרכזי בלבם ובמוחם. בכל תפילה, שלוש פעמים ביום, וכן בכל ברכת המזון לאחר ארוחה, הזכירו היהודים את רצונם לחזור ולהתיישב שוב בארץ ישראל.

הגמרא מסבירה לנו, שגם יהודים שלא נמצאים פיזית בארץ הקודש, התפילות שלהם עולות דרכה לשמיים. דניאל, שחי בתקופת גלות בבל, היה מכוון את פניו בתפילה כנגד ירושלים: “וכוין פתיחן לה בעליתה (וחלונות פתוחים לו בעלייתו) נגד ירושלם (מול ירושלים) וזמנין תלתה ביומא (ושלוש פעמים ביום) הוא ברך על ברכוהי (הוא כורע על ברכיו) ומצלא ומודא (ומתפלל ומודה) קדם אלהה כל (לפני אדון הכל, הקב"ה) קבל די הוא עבד מן קדמת דנה (כפי שהוא עשה מלפנים)" (דניאל ו,יא)

על פי מסורת זו, יהודים בגולה מכוונים את עצמם לכיוון ארץ ישראל (שנמצאת לרוב ממזרח להם) כאשר הם מתפללים את "תפילת העמידה".

10. אפילו האוויר שלה מחכים.

במשך מאות שנים היו שני מרכזי לימוד יהודים, האחד בבבל והשני בארץ ישראל (שבסיסה בעיר הקדושה טבריה). לאחר שהחכם התלמודי הרב זעירא נסע מבבל לארץ ישראל, הוא אמר כי עצם אוויר בארץ גורם לאדם להחכים.

11. יהודים מכל העולם מפנים את הצדקה שלהם לארץ ישראל

במשך מאות רבות של שנים, החיים בארץ הקודש היו משהו שרוב היהודים רק יכלו לחלום עליו. עם זאת, קהילות בכל העולם שלחו באופן קבוע תרומות לתמיכה בנזקקי הארץ, שרבים מהם תלמידי חכמים עניים וקשישים. צדקה זו מכונה לעתים קרובות "צדקת רבי מאיר בעל הנס". הקרן הוותיקה ביותר כיום הינה, כולל חב"ד. היא הוקמה על ידי האדמו"ר הראשון של חב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי, בשנת 1788.

12. באופן עקרוני אסור לעזוב את ארץ ישראל

ארץ ישראל היא הארץ הקדושה, ולכן ההלכה אוסרת על יהודי לעזוב אותה לחו"ל, אלא אם כן יש לו סיבה טובה. ההלכה מפרטת 3 סיבות שיכולות להיחשב מוצדקות: ללמוד תורה, להינשא או מסיבות כלכליות דחופות. לאחר השגת יעדים אלה, יש לחזור לארץ ישראל.

13. ארץ זבת חלב ודבש

כאשר ה' דיבר עם משה ליד הסנה הבוער, הוא הודיע ​​לו שהוא יגאל את בני ישראל ויביא אותם ל"ארץ טובה ורחבה ארץ זבת חלב ודבש. . . ”. אגב, דבש כאן (ובמקומות אחרים במקרא) הינו צוף פירות, במיוחד דבש תמרים - לא דבש דבורים.

14. משבחים אותה עם שבעת המינים

בתיאור היופי והייחודיות יוצאי הדופן של ארץ ישראל, אומר לנו הכתוב, "כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר: ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש:"

כשאנו אוכלים כל אחד מהפירות הללו המכונים "שבעת המינים" יחד עם פירות אחרים, אנו מברכים ואוכלים את הפירות האלו תחילה. גם הברכה שנאמרת לאחר הסעודה שונה משאר הפירות כשמדובר בפירות "שבעת המינים". בברכה עליהם נוספת ברכה על הקרקע שבה הם צומחים.

15. הטופוגרפיה שלה משתנה באופן דרמטי

למרות שישראל היא ארץ קטנה יחסית, יש לה נוף טבעי מגוון להפליא. תוך כמה שעות נסיעה אפשר לחצות מדבריות חוליות, עמקים פוריים והרים עציים, עם תנודות מזג אוויר גדולות. זה יכול להיות שלג בגבעות ירושלים ולוהט חם רק 20 קילומטרים משם בחופים החוליים של ים המלח, המקום היבשתי הנמוך ביותר על פני כדור הארץ. (435 מטר מתחת לפני הים).

16. יש לה כמה מקורות מים

התורה מתארת ​​את ארץ ישראל כ"ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר".

בפינה הצפונית-מזרחית שלה שוכנת הכנרת, המזינה את נהר הירדן, שבתורו מזין את ים המלח בדרום-מזרח. מכיוון שים התיכון וים המלח מלוחים, אספקת המים המתוקים מוגבלת, מה שהניע את ישראל המודרנית להיות מובילה בענף ההתפלה.

17. המיקום שלה אסטרטגי, בין אסיה לאפריקה

הנתיב היבשתי הקצר ביותר מאירואסיה לאפריקה עובר דרך ארץ ישראל, וזו אחת הסיבות לכך שהאזור היה נתון למלחמות בכל ההיסטוריה.

לדוגמא, כאשר היוונים המצריים (שבירתם אז נמצאת כיום באלכסנדריה, מצרים, שנמצאת באפריקה) פתחו במלחמה כנגד היוונים הסורים (שבירתם אז, נמצאת כיום בטורקיה), ישראל נשטפה בזרם אדיר של חיילים יווניים. דבר זה הוביל בסופו גם למרד המכבים ולמה שידוע לנו כיום כ"נס חנוכה".

18. יהודים מכל העולם מבקשים להיקבר בארץ.

לפני פטירתו במצרים ביקש יעקב מבנו יוסף לקחת את גופתו ממצרים לארץ ישראל, כדי להיקבר בחלקת קבורת אבותיו בחברון. לפי התלמוד, קבורה בארץ ישראל מביאה מידה מסוימת של כפרה על הנפטרים. בנוסף, הגמרא מספרת לנו שלעתיד לבוא בתחיית המתים גופות הקבורים מחוץ לארץ ישראל יחפרו מחילות באדמה ממקום קבורתם ועד שיגיעו לארץ ושם תחזור נשמתם לגופם. קבורה בארץ הקודש לכתחילה מייתרת את הצורך בדבר זה.

19. בגלל קדושת הארץ, לא כל הפירות כשרים לאכילה בישראל

יהודים בחו"ך רגילים זה מכבר לוודא שמזון מעובד הוא כשר. אבל דגנים, פירות וירקות גולמיים הם כמעט תמיד בסדר, בתנאי שהם נטולי תולעים כמובן. הדברים שונים מאוד בישראל, בגלל קדושתה וקדושת יבוליה יש לנקוט בסדרת פעולות הלכתיות שונות כדי להכשיר את יכולה לאכילה. ביניהן הפרשת תרומות ומעשרות. פירות השנה השביעית הם קודש; וכן, אין לאכול את פירות העצים שצמחו בארבע שנות הגידול הראשונות.

20. ה' משגיח עליה תמיד.

התורה מתארת את ארץ הקודש כ"ארץ אשר ה' אלהיך דרש אתה תמיד עיני ה' אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה".

הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן זצ"ל, היה מצטט לעתים קרובות פסוק זה כהוכחה לכך שהגרים בארץ ישראל נמצאים תמיד תחת הגנה מיוחדת של הקב"ה, מה שהופך אותה ל"מקום הבטוח ביותר בעולם."