פרשת השבוע עוסקת בנגעים פיזיים שונים הבאים על האדם.

התלמוד, במסכת נגעים, העוסק בנגעים ובהשלכותיהם, מציין כי "בכל מוצא האדם מומים; אך את נגעי עצמו, הוא אינו רואה".

מסופר, על רופא מפורסם במיוחד, שהיה מפורסם על מעשי החסד והצדקה שלו, אך גם בגאוותו ושחצנותו.

יום אחד, תוך כדי נסיעה במכונית, הבחין הרופא ברב העיירה כשהוא הולך ברגל. הרופא הציע לרב להסיע אותו למחוז חפצו. בדרך, החל הרופא להתפאר במעשיו. "היודע אתה, כבוד הרב, מגיעים אליי פציינטים רבים שלא יכולים לשלם לי אך תמיד אני מקבל אותם. אני נותן להם טיפול זהה לטיפול שמקבלים הפציינטים המשלמים במיטב כספם".

"גם אני נוהג כך" השיב הרב ללא התפעלות.

הרופא תיאר לעצמו שהרב מתכוון לייעוץ שהוא מעניק ל"פציינטים" הרוחניים שלו, ללא תשלום. "בנוסף לכך", הוא המשיך, "כאשר מטופלים לא יכולים לרכוש תרופות, אני מעניק להם את התרופות בחינם". "גם אני נוהג כך" הגיב שוב הרב.

אולי הרב מעניק גם עזרה גשמית לפונים אליו, חשב הרופא לעצמו. "לפעמים המטופלים זקוקים לסיוע גם אחרי הטיפול, וגם אותו אני נותן להם – למרות שאני עסוק מאוד".

"גם אני נוהג כך".

וכך המשיכה השיחה: הרופא מתפאר במעשיו הטובים, והרב אומר שוב ושוב "גם אני נוהג כך".

בסופו של דבר לא יכל הרופא להתאפק ושאל: "אינני מבין. אינך רופא, ואין לך מטופלים – האם גם אתה עושה את כל הדברים הטובים שאני עושה"? "לא, התכוונתי לומר שגם אני נוהג כך: מספר על מעשיי הטובים, ואילו את חסרונותיי אני מצניע"!

הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, לימד אותנו כי הזולת הוא כמו מראה – אם אנו מבחינים בחסרונות מסויימים הקיימים בו, הרי זה משום שחסרונות אלו נמצאים בנו. חשוב להסיק את הלקח מן התלמוד ומן הסיפור: אנו נוטים לראות את חסרונות הזולת ולא את חסרונותינו אנו!

העולם כולו הוא כמו מראה, והוא נועד לתת לנו כלי לדעת כיצד לעבוד על עצמנו ועל אישיותנו. כשאנו נדע זאת, יהיה לנו קל יותר להבין את חסרונות הזולת ולשפר את אישיותנו.