אנחנו מושפעים מאד מהאנשים שסביבנו. במשפחה, בעבודה ובאמצעי התקשורת – כל אחד תורם את שלו לפרשן עבורנו את המציאות. ובעקבותיהם אנחנו מקבלים החלטות ומתנהלים.

קורח נפל בדיוק בזה. אולי הוא לא היה יוצא למלחמה הזו נגד משה רבינו, אם לא היו סביבו אנשים שגרמו לו לחשוב שמקפחים אותו ושמגיע לו הרבה יותר. סביב האוזן שלו לחשו יותר מדי יועצים שרצו ללבות את המריבה וגרמו לקנאה שלו לתפוח. כמו שהמדרש מתאר, הם פירשו לו כל התנהגות של משה רבינו בצורה שלילית, כאילו הכול נגדו, וניגנו לו על הרגשות הכי עמוקים עד שהאש פרצה. את הסוף אנחנו יודעים, הקנאה הזו הובילה אותו ליפול עמוק באדמה.

אנחנו צריכים לבחור את האנשים הטובים ולהקשיב להם. לאלה שרוצים באמת בטובתנו ושרואים את המציאות בצורה חיובית.

שבת שלום