ב"ה

פרשת עקב

רוצים ללכת לגן עדן? התורה כמעט ולא מתייחסת לזה
שיעור לפרשת עקב
האם קיום מצוות מבטיח חיים טובים בעולם הזה? מדוע משה מתעלם מהשכר בעולם הבא? ומה היה קורה אילו מציל גופו הקדוש של המהרם מרוטנברג היה חסיד? שיעור מרתק לפרשת עקב,
שיעור לפרשת עקב
למה עיקר החינוך הוא ללמוד תורה עם הילדים? מה הערך של ניגון וסיפור חסידי? ואיך עורר הרב שלמה קונין את הסטודנט הליברלי? שיעור מרתק לפרשת 'עקב' על דרכו של החינוך היהודי
תעלומת הברכה: מה פתאום מצווה יהודי לברך את ה'?
השיעור השבועי לפרשת עקב
התמיהה שהעסיקה ראשונים ואחרונים: למה מצווה יהודי לברך את ה'? הרי ברכה ניתנת מהגדול אל הקטן ולמה הקטן מצווה לברך את הגדול? ולמה איש לא אמר ברוך ה' עד שהגיע יתרו? שיעור לפרשת עקב, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
הספק שלא סרו ראשונים ואחרונים לעיין בו: למה התורה מתעלמת מהעולם הבא?
השיעור השבועי לפרשת עקב
האם התורה שבכתב מאמינה בקיום חיים אחרי המוות? למה פרשת והיה אם שמוע מבטיחה רק שכר גשמי בעולם הזה? ומה חלם ניצול השואה 33 שנים אחרי השחרור מאושוויץ? שיעור לפרשת עקב, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
השומרת: איך המזוזה מצילה אותך?
השיעור השבועי לפרשת עקב
האם ראוי לקיים מצווה לשם קבלת שכר? כיצד שלח רבי יהודה הנשיא מזוזה כמתנה לארטבן הגוי? והאם מותר לשאת מזוזה בתיק במקום שאין בו מזוזה? שיעור לפרשת עקב ושבת מברכים אלול, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
תעלומת הברכה: למה הקב
השיעור השבועי לפרשת עקב
למה יהודי חוזר ומברך שוב ושוב? כיצד אדם קטן יכול לתת ברכה לאלוקים? ומה פשר התסביך שלנו עם אוכל, מתנפלים עליו ואז מתחרטים שאכלנו?