Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

פרשת ואתחנן

אחת השאלות הגדולות: כמה גרסאות יש לעשרת הדברות?
שיעור לפרשת ואתחנן
מה ההבדלים בין עשרת הדברות של פרשת ואתחנן לאלו של פרשת יתרו? האם החכמים יכולים לנצח את השכינה? ומה יכול כל אחד ואחת לחדש בתורה? שיעור מרתק לפרשת ואתחנן, עם הרב שניאור אשכנזי.
חג ההזדמנות השנייה - העצה הגדולה של הרמב
שיעור לפרשת ואתחנן וט"ו באב
למה נקבע חג השידוכים בט"ו באב? מה ההבדל בין "כבוד" ל"אהבה"? וכיצד נעניק הזדמנות שנייה לקשר בינינו? שיעור מרתק לט"ו באב
הדילמה בדרך לשידוך: כמה זמן צריך להכיר לפני ההחלטה?
שיעור לפרשת ואתחנן
ערב ט"ו באב: כמה זמן הכירו האבות והאימהות לפני החתונה? איך אפשר לצוות "ואהבת את ה' אלוקיך"? ומה השיב הרבי לאותה נערה שלא התלהבה משום בחור שנפגשה אתו? שיעור מרתק לפרשת ואתחנן וטו באב, מאת הרב שניאור אשכנזי
כבר ניסנו וזה לא עבד. אז למה עוד פעם לבכות?
השיעור השבועי - פרשת ואתחנן ותשעה באב
למה משתיק הקב"ה את משה במילים נחרצות: "רב לך! אל תוסף עוד דבר אלי!"? מדוע התפלל משה דווקא 515 תפילות? ומה פתאום לטעון שהתפילה שלנו תועיל יותר מכל תחינות גדולי וצדיקי הדורות הקודמים?