Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

פרשת בלק

בלק, צורר היהודים, יכול ללמד אותנו משהו חיובי!
שיעור לפרשת בלק
למה פרשה שלימה בתורה נקראת על שמו של צורר יהודים מפורסם כמו בלק הרשע? שיעור מרתק עם הרב שניאור אשכנזי
תוכניות לחוד ומעשים לחוד? אולי אתם סובלים מתסמונת 'בִּלְעָם'
שיעור לפרשת בלק
איך נוצרה הדמות הקרועה והמפוצלת של בלעם? האם הוא היה נביא נשגב או תאוותן שפל וגס רוח? ומה גרם לרב לאו לפרוץ בבכי אחרי חמישים שנה מהשואה? שיעור מרתק לפרשת בלק
למה הם שונאים אותנו?
שיעור לפרשת בלק
בשיעור מיוחד לפרשת בלק, הרב שניאור אשכנזי יורד לעומק האנטישמיות וחוזר עם תובנות חדשות.
הקשיבו לבלעם: למה מעולם לא היינו כה קרובים לגאולה?
שיעור לפרשת בלק
מי עוד נחשף בזמן אמת לנבואת בלעם? איך יתכן שכוח הנבואה של בלעם היה זהה לנבואת משה רבנו? והאם העולם מתקדם או נסוג מבחינה מוסרית? שיעור לפרשת בלק, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
נבואות אחרית הימים: איך רואים בעיניים שהגאולה מפציעה?
השיעור השבועי לפרשת בלק
למה משה כתב בעצמו את "פרשת בלעם"? מדוע ניתנו נבואות אחרית הימים מפי נביא גוי? ואיך מקבלים בהיגיון שהגאולה עומדת בפתח? שיעור לפרשת בלק, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה