ב"ה

פרשת חוקת

אל תכו בסלע! למה נענש משה רבינו על מי מריבה, ומה זה מלמד אותנו
שיעור לפרשת חוקת
שיעור מרתק לפרשת חוקת עם הרב שניאור אשכנזי, צולל לתוך הסיפור של מי מריבה במהלכו נענשו משה ואהרן. איך זה קרה? האם זה היה מתוכנן מראש? ומה זה בעצם אומר לנו?
מהו יהודי: המסר המהפכני של הרבי
שיעור לפרשת חוקת ולג' בתמוז
האם להרחיק מהבית ילד שירד מדרך התורה? מה התועלת בכך שיהודי מקיים מצווה בודדת למרות שאינו שומר תורה ומצוות? ולמה הקב"ה סירב לסלוח למשה רבנו בחטא מי מריבה, שיעור מרתק לפרשת חוקת ו-ג' תמוז, מאת הרב שניאור אשכנזי
רופאים ונחשים: איך הפך הנחש לתקוותם של החולים?
השיעור השבועי לפרשת חוקת
איך אנשים ממוצעים הופכים להיות יוצאי דופן? ועוד ארבע קושיות למי מריבה
השיעור השבועי לפרשת חוקת
א. איך חטא אחד מוחק מסירות והקרבה של ארבעים שנה ומשאיר את משה במדבר? ב. במה חטא אהרן שלא עשה דבר? ג. למה הפקיד ה' מטה בידיים של משה ובכך דחף אותו לתוך החטא? ד. כיצד משה אומר שהוא נשאר במדבר בגלל חטא המרגלים ואינו מזכיר את מי מריבה? שיעור לפרשת חוקת, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
למה משה רבנו והרבי מליובאוויטש לא עלו לארץ?
השיעור השבועי לפרשת חקת ולג' בתמוז
התהייה הכואבת ביותר: איך נשכח משה רבנו מאחור? כיצד לא זכה להיכנס לארץ בארון קבורה ולהיטמן על אדמת ארץ הקודש? מה היו התשובות המחוכמות של רבי יהושע בן לוי לאנשי אלכסנדריה? ולמה התקשה יעקב להאמין להבטחתו ושבועתו של יוסף? שיעור לפרשת חוקת וימים הסמוכים ל-ג' תמוז, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
צדיק לא עוזב: הדיאלוג המבריק ומחיה הנפש בין רבי יהושע ליהודי אלכסנדריה
השיעור השבועי לפרשת חוקת ולג' בתמוז
מה עומד מאחורי הדיאלוג המסתורי בין רבי יהושע בן חנניה ויהודי אלכסנדריה, בירת המדע? למה רבי יהושע נבוך משתי שאלותיהם האחרונות? ומה הייתה המחלוקת בין יעקב ליוסף אודות הקשר של הצדיק לבני עמו?