Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

פרשת יתרו

שלום, נעים להכיר: קוראים לי יתרו, ועברתי מהפך בחיים
שיעור לפרשת יתרו
מה מיוחד בדמותו של יתרו? איזה מהפך הוא עבר, ואיזה סיפור שמע הכומר מהרב החבדני"ק? צפו בשיעור תורה מרתק לפרשת יתרו
כיבוד הורים - מה לעשות כשההורים אינם אנשים טובים?
שיעור לפרשת יתרו
מבט אל מערכת היחסים הסבוכה בעולם: מה מותר לילד להגיב כלפי הורים שפגעו בו? האם יש מצבים בהם הוא פטור מכיבוד הורים? ומדוע לא הפנה הרבי את הגב לאימא שלו, הרבנית חנה? שיעור מרתק לפרשת יתרו
הרבה גאווה יהודית: לאיזו מטרה נבחרנו מכל העמים?
שיעור לפרשת יתרו
איך יודעים שאנו האומה הנבחרת? למה ישנם הבדלים בין הדברות הראשונות לדברות האחרונות? ומה גרם לפרופסור גרים להישאר רעב כל הטיסה למזרח? שיעור מרתק לפרשת יתרו, מאת הרב שניאור אשכנזי