ב"ה

הצלחה מובטחת: האם בטחון בה' מבטיח הצלחה בחיים?

שיעור לפרשת בשלח