ב"ה

ספר האמהות: למה נשים חייבות פחות מצוות?

שיעור לפרשת ויקהל

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.