ב"ה

ילדים זה ברכה: כמה ילדים זה משפחה טובה

שיעור לפרשת שמות

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.