ב"ה

אולי אקבל את עצמי כמו שאני?

שיעור לספירת העומר

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.