ב"ה

למה הרבי לא הסכים לברך?

לפעמים צריך לזעזע

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

למה הרבי לא הסכים לברך?: לפעמים צריך לזעזע

יהודי מסכן בא לספר על הצרה שלו לרבי הרש"ב, ויצא מהחדר של הרבי שבור ובוכה - הרבי לא הסכים לברך אותו. רק אחרי שהוא נשבר לגמרי, הרבי בירך אותו. כי מול אדישות וזחיחות צריך לפעמים לשבור ולזעזע