ב"ה

רבי אליעזר עקר עץ חרוב, היטה את המים וכמעט הפיל את הקירות...

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

רבי אליעזר עקר עץ חרוב, היטה את המים וכמעט הפיל את הקירות...

תנורו של עכנאי: סיפור מדהים על חכמתו וגדלותו של צדיק מזמן התלמוד, ועל הכוח הגדול שבורא העולם נתן בידי החכמים.