ב"ה

פתגמים של הבעל שם טוב

נאמר במגילת איכה "כל רודפיה השיגוה בין המיצרים." כשאדם מסתפק ולא יודע לאיזר מיצר ללכת, זהו הזמן בו הקליפות יכולות לאחוז בו.