© אהובה קליין.
© אהובה קליין.

בציור: האישה מביאה את קרבנה - שתי ציפורים - אל בית המקדש.