על תנאי כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים: על תנאי שתקבלו את... מצות ריבית. שכל המודה במצות ריבית מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצות ריבית, כאילו כופר ביציאת מצרים.