כל הגלויות (מלכויות) נקראו על שם מצרים, על שם שהיו מצירין לישראל.