ב"ה

רבי מנחם מענדל מקוצק

רבי מנחם מענדל מקוצק
לו היו אומרים לי שלא אוכל לחזור בתשובה, הייתי טוחן רקיע ושמים - ושב.