ב"ה

רבי שלום מבעלז

רבי שלום מבעלז
שלוש גלויות הן ואחת קשה מחברתה: גלות ישראל בין הגויים, גלות ישראל ביד ישראל, והקשה מכולן – גלות האדם אצל עצמו.