והסר כעס מלבך, והעבר רעה מבשרך; כי הילדות והשחרות הבל.