ב"ה

מסכת תענית

כך אמר רבי יוחנן: אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה. – וכי יש ירושלים של מעלה? הן, שנאמר ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו.
תענית, ל
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה