ב"ה

שונות

פירוש מכלל יופי על קוהלת ז
מפני מה החכמים מצויין בבית העשירים ואין העשירים מצויין בבית החכמים? מפני שהחכמים יודעים מעלת העושר, ואין העשירים יודעים מעלת החכמה
רבי מאיר מפרמישלן
מן המחזור
תשובה, תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה.