הוי זהיר בשאילת שלום בין אדם לחבירו ואל תבוא לבין המחלוקת.