פרשת בחוקותי מכילה את ה'תוכחות', קריאתו של בורא העולם עם ישראל ללכת בדרך הישר, לצד אזהרה כי אם הם לא יעשו כן יבואו עליהם אסונות.

גם הפטרת הפרשה עוסקת בנושא דומה. ההפטרה המופיעה בספר ירמיה (טז, יא - יז, יד) מוכיחה את עם ישראל על כך שנטשו את אלוקי אבותם.

היעשה לו אדם אלו-הים והם לא אלו-הים?" שואל בורא העולם וקובע, "לכן הנני מודיעם בפעם הזאת אודיעם את ידי ואת גבורתי וידעו כי שמי ה'".

"כה אמר ה'" ממשיך הנביא למסור את דברי האלוקים, "ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ה' יסור לבו... ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו."

ההפטרה מסתיימת בתפילתם של עם ישראל לבורא העולם להשיב אותם אליו. "רפאי ה' וארפא, הושיעני ואושעה, כי תהילתי אתה."