אחת מנבואותיו של יחזקאל העוסקות בעבודת המקדש בבית המקדש השלישי נקראת השבוע כהפטרת פרשת אמור. חלק גדול מפרשת אמור עוסק בעבודת הכוהנים, ולפיכך נבואת יחזקאל נראית כהמשך טבעי של הפרשה.

הנבואה מתארת כיצד, בשונה ממה שאירע בסוף ימי בית המקדש הראשון, לעתיד לבוא רק כוהנים כשרים שלא חטאו בעבודת אלילים ישרתו בבית המקדש. בעת עבודתם הם ילבשו בגדי פשתן שיהיו מיוחדים לעבודה בלבד; הם לא ייטמאו למת ויינשאו רק לבתולות או לאלמנות, ועם ישראל כולו יביא להם מנחות: ביכורים ומעשרות.