ב"ה

מעשה טוב לכבוד יום הולדתו ה-120 של הרבי מלובביץ'

היכנסו לבחירת מצווה חדשה שטרם קיימתם עד היום