יחד עם כל עם ישראל אנו מתאבלים על הרצח האכזרי של שלושת הנערים, אייל נפתלי וגל-עד. המצוות שלכם יהיו לעילוי נשמתם. יהי רצון שהם יעלו ויהיו מליצי יושר לפני כיסא הכבוד עבור עם ישראל כולו.