ימים ספורים לפני פרוץ הקרבות, פתח הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן מניו-יורק – מנהיג תנועה חסידית אשר לה סניפים ברחבי העולם - במבצע מיוחד הקורא לכל יהודי מגיל 13 ומעלה לקיים את מצות התפילין.

מאז מלחמת ששת-הימים שהביאה לירושלים מאוחדת בריבונות ישראל, למעלה מארבע-מאות אלף יהודים הניחו תפילין בכותל המערבי.

ה"בוסטון גלוב", 24 בנובמבר 1967